Thường xuyên ôn luyện sẽ nâng cao thành tích của bạn từng nấc thang gần trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, tiến tới khả năng gánh team, 1 huyền thoại, hoặc đỉnh cao là GOD